Facebook
RSS

جلسه دفاعی

جلسه دفاعیه از پروژه کارشناسی ارشد گروه هوش مصنوعی برنامه ریزی ...

دفاع از پرو

با توجه به شروع فصل دفاع از پایان نامه ها، ...

برنامه درو

برنامه دروس کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (گرایش هوش مصنوعی) برای ...

راه اندازی

سایت گروه هوش مصنوعی دانشکده کامپیوتر راه اندازی شد. آخرین اخبار ...

جلسه دفاعیه از پروژه کارشناسی ارشد گروه هوش مصنوعی

با توجه به شروع فصل دفاع از پایان نامه ها، دانشجویان در صورت تمایل می توانند آگهی دفاع از پروژه خود را به آدرس  زیر ارسال کنند تا بر روی سایت قرار گیرد. raad@ce.sharif.edu

برنامه دروس کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (گرایش هوش مصنوعی) برای ورودی های 1388 به بعد در سایت قرار گرفت. دانشجویان می توانند این برنامه دروس را از اینجا دریافت نمایند. همچنین اطلاعات تکمیلی و نیز فرمهای دوره کارشناسی در بخشهای زیر قابل دسترسی هستند: آخرین اخبار و اطلاعیه ها برنامه آموزشی فرمها

سایت گروه هوش مصنوعی دانشکده کامپیوتر راه اندازی شد. آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به گروه از طریق این سایت قابل دسترسی می‌باشد.