گروه هوش مصنوعی

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

آگهی_ها:آموزشی:جلسه_مشاوره_مجازی_در_خصوص_انتخاب_واحد

گروه هوش مصنوعی – ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
جلسه مشاوره مجازي در خصوص انتخاب واحد

جلسه مشاوره مجازي در خصوص انتخاب واحد روز دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۴-۱۵ برگزار می گردد. حضور همه دانشجویان در این جلسه الزامی است.

مکان: اتاق مجازی