گروه هوش مصنوعی

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

آگهی_ها:خانه

آگهی ها

گروه هوش مصنوعی – ۱۴۰۰/۰۸/۱۴
مهلت انتخاب استاد راهنما

براساس مصوبه کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده، دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر ۱۴۰۰ می بایست حداکثر تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ استاد راهنمای خود را انتخاب نمایند.

گروه هوش مصنوعی – ۱۴۰۰/۰۸/۱۴
مهلت تعریف پایان نامه

براساس مصوبه کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده، دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر ۱۴۰۰ می بایست حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱ تعریف پایان نامه خود را به گروه تحویل دهند.

گروه هوش مصنوعی – ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
جلسه مشاوره مجازي در خصوص انتخاب واحد

جلسه مشاوره مجازي در خصوص انتخاب واحد روز دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۴-۱۵ برگزار می گردد. حضور همه دانشجویان در این جلسه الزامی است.

گروه هوش مصنوعی – ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
زمان بندی سمینار های کارشناسی ارشد

برنامه زمان بندی سمینارهای گروه هوش به صورت زیر است

گروه هوش – ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
زمان ارایه سمینارهای نیم سال بهار

سمینارهای گروه هوش در روز دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ در اتاق مجازی گروه هوش برگزار می گردد. زمان بندی سمینارها برای دانشجویان و همکاران گروه از طریق ایمیل فرستاده شده است.

← صفحه قبل1صفحه بعد →