گروه هوش مصنوعی

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

شیوه_نگارش_سمینار

نحوه آماده‌سازی برای سمینار گروه هوش

در حالت طبیعی، ‌دانشجویان کارشناسی ارشد باید در پایان ترم سوم از پیشرفت پروژه خود در قالب درس سمینار دفاع کنند. به این منظور ایشان باید یک گزارش کتبی آماده کنند و یک ارایه شفاهی داشته باشند. فرض بر این است که دانشجویان تا این مرحله حداقل ۳۰ درصد از پایان‌نامه خودشان را پیش برده باشند، به این معنی که موارد زیر انجام شده باشند:

 1. مرور کامل ادبیات موضوع
 2. تعریف شفاف صورت‌مسئله مورد بررسی
 3. ارایه برخی نتایج اولیه

گزارش کتبی

برای ارایه گزارش کتبی باید از قالب لتک ‪شیوه_نگارش_سمینار‬ استفاده شود. همچنین باید حداقل موارد زیر در گزارش کتبی وجود داشته باشد:

 1. عنوان
 2. چکیده
 3. کلمات کلیدی
 4. مقدمه
 5. مرور ادبیات پیشین و پژوهش‌های مرتبط
 6. تعریف مسئله
 7. راه‌کار پیشنهادی
 8. نتایج (در صورت وجود)
 9. کارهای آتی
 10. مراجع

گزارش کتبی حداقل باید ۱۰ صفحه و حداکثر ۱۵ صفحه باشد. برای اینکه داوران زمان کافی برای بررسی گزارش‌ها داشته باشند، لازم است فایل گزارش‌ها با فرمتی که در بالا ذکر شد و نام فایلی که در ‪شیوه_نگارش_سمینار‬ توضیح داده شده است، یک هفته قبل از ارایه‌های شفاهی، برای داور داخلی رساله و رییس جلسه ارسال گردد. به این منظور دانشجویان باید تعامل مناسبی با اساتید راهنمای خود داشته باشند تا بتوانند این ددلاین را رعایت نمایند. تاخیر در ارسال گزارش موجب کسر نمره سمینار ایشان خواهد شد.

ارایه شفاهی

ارایه شفاهی در حضور داور داخلی رساله، استاد راهنما، رییس جلسه (نماینده گروه) و دانشجویان گروه هوش مصنوعی، در زمانی که گروه تعیین می‌کند، انجام خواهد پذیرفت. زمان ارایه هر دانشجو ۱۵ دقیقه است و پس از آن ۵ دقیقه برای پرسش و پاسخ داور و رییس جلسه در نظر گرفته شده است. برای ارایه شفاهی، دانشجویان باید اسلاید آماده کنند و کلیات و موارد مهم ذکرشده در گزارش کتبی را در اسلایدهای‌شان قرار دهند. برای راحتی ارجاعات داوران و پرسش‌و‌پاسخ لازم است اسلایدها شماره صفحه داشته باشند. دانشجویان دقت داشته باشند از زمان درنظرگرفته‌شده برای ارایه تخطی نکنند که این عدم‌رعایت نمره منفی خواهد داشت.