گروه هوش مصنوعی

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

معرفی_گروه

گروه هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف

گروه هوش مصنوعی در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۶۹ تاسیس شد و در حال حاضر ۱۲ عضو هیات علمی دارد.

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی این دانشکده در زمینه های مختلف هوش مصنوعی مانند پردازش تصاویر دیجیتال/ویدئو، بینایی ماشین، یادگیری ماشین، داده کاوی، منطق و کنترل فازی، شبکه های عصبی، برنامه ریزی و پردازش گفتار به پژوهش مشغولند.