گروه هوش مصنوعی

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

هیئت_علمی:افراد:حسین_صامتی

حسین صامتی

sameti-min.jpg

زمینه های پژوهشی پردازش گفتار، سامانه‌های مکالمه گفتاری، تشخیص و تصدیق هویت گوینده، پردازش زبان طبیعی، بازشناسی گفتار، مدل‌سازی زبان طبیعی، بهسازی گفتار
شماره اتاق 706
شماره تماس +98-21-6616 6637
ایمیل sameti@sharif.edu
صفحه شخصی http://sharif.edu/~sameti/
صفحه آزمایشگاه
صفحه رسانه اجتماعی