گروه هوش مصنوعی

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

هیئت_علمی:افراد:حمید_رضا_ربیعی

حمید رضا ربیعی

hamidr.rabiee.jpg

زمینه های پژوهشی یادگیری ماشینی آماری، یادگیری عمیق، آمار بیزی، تجزیه و تحلیل داده‌ها، شبکه‌های پیچیده و اجتماعی، سیستم‌های چند رسانه‌ای، حریم خصوصی ابری و اینترنت اشیا، بیوانفورماتیک و زیست‌شناسی محاسباتی، شبکه‌های مغز و علوم اعصاب محاسباتی
شماره اتاق 804
شماره تماس 66166633
ایمیل rabiee@sharif.edu
صفحه شخصی http://sharif.edu/~rabiee
صفحه آزمایشگاه
صفحه رسانه اجتماعی