گروه هوش مصنوعی

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

هیئت_علمی:افراد:شهره_کسائی

شهره کسائی

shohrehkasaei.jpg

زمینه های پژوهشی بینایی کامپیوتری، پردازش تصویرو ویدیو
شماره اتاق 823
شماره تماس +98216166646
ایمیل kasaei@sharif.edu
صفحه شخصی http://sharif.edu/~kasaei/
صفحه آزمایشگاه
صفحه رسانه اجتماعی