گروه هوش مصنوعی

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

هیئت_علمی:افراد:غلامرضا_قاسم_ثانی

غلامرضا قاسم‌ثانی

gholamrezaghassemsani.jpg

زمینه های پژوهشی برنامه ریزی هوشمند، پردازش زبان طبیعی
شماره اتاق 707
شماره تماس 02166166626
ایمیل sani@sharif.edu
صفحه شخصی http://sharif.edu/~sani
صفحه آزمایشگاه
صفحه رسانه اجتماعی