گروه هوش مصنوعی

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

هیئت_علمی:افراد:محمد_تقی_منظوری

محمد تقی منظوری

manzuri-min.jpg

زمینه های پژوهشی پردازش سیگنالهای دیجیتال، پردازش تصویر، یادگیری ماشین، شبکه های عمیق، تجزیه و تحلیل داده ها
شماره اتاق 607
شماره تماس 66166632
ایمیل manzuri@sharif.edu
صفحه شخصی http://sharif.ir/~manzuri/
صفحه آزمایشگاه
صفحه رسانه اجتماعی