گروه هوش مصنوعی

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

هیئت_علمی:افراد:منصور_جم_زاد

منصور جم زاد

jamzad-min.jpg

زمینه های پژوهشی پردازش تصویر، بینایی ماشین، پردازش تصاویر پزشکی، برچسب گذاری تصاویر، کاربرد های صنعتی در بینایی ماشین
شماره اتاق
شماره تماس (021)6616 6618
ایمیل jamzad@sharif.edu
صفحه شخصی http://sina.sharif.edu/~jamzad
صفحه آزمایشگاه
صفحه رسانه اجتماعی