گروه هوش مصنوعی

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

هیئت_علمی:افراد:مهدی_جعفری_سیاوشانی

مهدی جعفری سیاوشانی

mahdijafarisiavoshani.jpg

زمینه های پژوهشی یادگیری ماشین، بهینه‌سازی، علم داده، تئوری اطلاعات و مخابرات، شبکه‌های کامپیوتری
شماره اتاق 820
شماره تماس +98(21)6616-6681
ایمیل mjafari@sharif.edu
صفحه شخصی http://sharif.edu/~mjafari/
صفحه آزمایشگاه
صفحه رسانه اجتماعی