گروه هوش مصنوعی

دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

ابزار کاربر

ابزار سایت

ترجمه‌های این صفحه:

هیئت_علمی:خانه

اعضاء هیئت علمی (به ترتیب حروف الفبا)

sameti-min.jpg
حسین صامتی

پردازش گفتار، سامانه‌های مکالمه گفتاری، تشخیص و تصدیق هویت گوینده، پردازش زبان طبیعی، بازشناسی گفتار، مدل‌سازی زبان طبیعی، بهسازی گفتار

hamidbeigy.jpg
حمید بیگی

نظریه یادگیری ماشین، یادگیری ژرف، جویبار داده، بازیابی اطلاعات

hamidr.rabiee.jpg
حمید رضا ربیعی

یادگیری ماشینی آماری، یادگیری عمیق، آمار بیزی، تجزیه و تحلیل داده‌ها، شبکه‌های پیچیده و اجتماعی، سیستم‌های چند رسانه‌ای، حریم خصوصی ابری و اینترنت اشیا، بیوانفورماتیک و زیست‌شناسی محاسباتی، شبکه‌های مغز و علوم اعصاب محاسباتی

shohrehkasaei.jpg
شهره کسائی

بینایی کامپیوتری، پردازش تصویرو ویدیو

علی شریفی زارچی

الگوریتم ها و روش‌ها در بیوانفورماتیک، یادگیری عمیق برای زیست‌شناسی محاسباتی، تجزیه و تحلیل داده‌های زیست پزشکی

gholamrezaghassemsani.jpg
غلامرضا قاسم‌ثانی

برنامه ریزی هوشمند، پردازش زبان طبیعی

img_0009_2_-_ala_team.jpg
مجتبی تفاق

بهینه‌سازی محدب، زیست‌شناسی سامانه‌ای، زیست‌شناسی مصنوعی، طراحی محاسباتی سویه، مهندسی متابولیک سامانه‌ای، شبکه‌های متابولیکی، میکروبیومیکس، کبرا

manzuri-min.jpg
محمد تقی منظوری

پردازش سیگنالهای دیجیتال، پردازش تصویر، یادگیری ماشین، شبکه های عمیق، تجزیه و تحلیل داده ها

jamzad-min.jpg
منصور جم زاد

پردازش تصویر، بینایی ماشین، پردازش تصاویر پزشکی، برچسب گذاری تصاویر، کاربرد های صنعتی در بینایی ماشین

mahdijafarisiavoshani.jpg
مهدی جعفری سیاوشانی

یادگیری ماشین، بهینه‌سازی، علم داده، تئوری اطلاعات و مخابرات، شبکه‌های کامپیوتری