Facebook
RSS

Archive for the ‘فرم ها’ Category

برنامه دروس کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (گرایش هوش مصنوعی) برای ورودی های 1388 به بعد در سایت قرار گرفت. دانشجویان می توانند این برنامه دروس را از اینجا دریافت نمایند. همچنین اطلاعات تکمیلی و نیز فرمهای دوره کارشناسی در بخشهای زیر قابل دسترسی هستند: آخرین اخبار و اطلاعیه ها برنامه آموزشی فرمها

جلسه دفاعی

جلسه دفاعیه از پروژه کارشناسی ارشد گروه هوش مصنوعی برنامه ریزی ...

دفاع از پرو

با توجه به شروع فصل دفاع از پایان نامه ها، ...

برنامه درو

برنامه دروس کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (گرایش هوش مصنوعی) برای ...

راه اندازی

سایت گروه هوش مصنوعی دانشکده کامپیوتر راه اندازی شد. آخرین اخبار ...