Facebook
RSS

سایت گروه هوش مصنوعی دانشکده کامپیوتر راه اندازی شد.

آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به گروه از طریق این سایت قابل دسترسی می‌باشد.

جلسه دفاعی

جلسه دفاعیه از پروژه کارشناسی ارشد گروه هوش مصنوعی برنامه ریزی ...

دفاع از پرو

با توجه به شروع فصل دفاع از پایان نامه ها، ...

برنامه درو

برنامه دروس کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (گرایش هوش مصنوعی) برای ...

راه اندازی

سایت گروه هوش مصنوعی دانشکده کامپیوتر راه اندازی شد. آخرین اخبار ...