Facebook
RSS

گروه هوش مصنوعی در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف در سال 1369 تاسیس شد و در حال حاضر 12 عضو هیات علمی دارد.

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی این دانشکده در زمینه های مختلف هوش مصنوعی مانند پردازش تصاویر دیجیتال/ویدئو، بینایی ماشین، یادگیری ماشین، داده کاوی، منطق و کنترل فازی، شبکه های عصبی، برنامه ریزی و پردازش گفتار به پژوهش مشغولند.

جلسه دفاعی

جلسه دفاعیه از پروژه کارشناسی ارشد گروه هوش مصنوعی برنامه ریزی ...

دفاع از پرو

با توجه به شروع فصل دفاع از پایان نامه ها، ...

برنامه درو

برنامه دروس کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (گرایش هوش مصنوعی) برای ...

راه اندازی

سایت گروه هوش مصنوعی دانشکده کامپیوتر راه اندازی شد. آخرین اخبار ...