Facebook
RSS

نشانی

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر، گروه هوش مصنوعی

مدیر گروه

آقای دکتر حمید بیگی

تلفن: 6624 6616

ایمیل: beigy@sharif.edu

شماره اتاق: 606

ساعات کاری: روزهای زوج – ساعت 09:00-12:00 و 13:30-17:00

تحصیلات تکمیلی

خانم کریمی

تلفن: 4610 6616

فکس: 9246 6601

ایمیل: ai@ce.sharif.edu

شماره اتاق: 603

ساعات کاری:شنبه تا چهارشنبه – ساعت 08:00-12:00 و 13:30-16:00

جلسه دفاعی

جلسه دفاعیه از پروژه کارشناسی ارشد گروه هوش مصنوعی برنامه ریزی ...

دفاع از پرو

با توجه به شروع فصل دفاع از پایان نامه ها، ...

برنامه درو

برنامه دروس کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (گرایش هوش مصنوعی) برای ...

راه اندازی

سایت گروه هوش مصنوعی دانشکده کامپیوتر راه اندازی شد. آخرین اخبار ...